Doradztwo

W ramach działalności firma prowadzi konsultacje i doradztwo między innymi w następującym zakresie:

 • Opracowanie koncepcji technicznych wykonania zabezpieczenia przeciwwodnego obiektów budowlanych oraz ich poszczególnych elementów
 • Doradztwo w zakresie wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego, uszczelnienia powierzchniowego i wgłębnego
 • Analizy przyczyn występowania zawilgoceń podziemia budynków
 • Opracowaniu receptur oraz technologicznych parametrów zaczynów iniekcyjnych dla uzyskania izolacyjnej przesłony pionowej ścian żelbetowych lub murowych
 • Technologie robót wiertniczo – iniekcyjnych przy występowaniu wody naporowej
 • Konsultacje technologiczne przy doborze materiałów do wykonania prac naprawczych, zabezpieczających i hydroizolacyjnych
 • Opracowanie technologii robót naprawczych i programów naprawczych dla konstrukcji żelbetowych, murowych i posadzek betonowych
 • Projekty technologii i organizacji żelbetowych i murowych robót naprawczych i iniekcyjnych
 • Opracowanie technologii naprawy dylatacji między innymi: posadzek, płyt parkingowych, ścian, itp.
 • Technologie zabezpieczenia chemoodpornego na bazie żywic chemicznych zbiornika żelbetowego
 • Technologie wykonania mikropali i pali iniekcyjnych dla wzmocnienia gruntów i fundamentów
 • Opracowanie technologii zapobieganiu osiadania oraz napraw elementów konstrukcyjnych budynków
 • Pomiar rozwartości pęknięcia

 • Pomiar wilgotności tynku

 • Pomiary rozwartości dylatacji

 • Badanie powłoki żelbetowej