Opinie techniczne

Przy współpracy z zespołami naukowców i praktyków firma oferuje Państwu wykonanie następujących opracowań:

 • Ekspertyzy budowlane dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych oraz jego elementów konstrukcyjnych
 • Ekspertyzy w zakresie wykonania szczelnych warstw izolacyjnych
 • Projekty wykonawcze naprawy obiektów budowlanych lub jego elementów
 • Projekty renowacji obiektów podziemnych i powierzchniowych
 • Projekty techniczno-technologiczne prac geoinżynieryjnych
 • Projekty techniczno – technologiczne iniekcyjnego wzmocnienia i uszczelnienia gruntu i podbudowy
 • Opinie stanu hydroizolacji budynków
 • Projekty i opinie geotechniczne
 • Pomiar rozwartości dylatacji

 • Badanie chłonności

 • Badania przyczyn zawilgocenia

 • Badanie ściany osadnika